E30 Opole Groszowice-Opole Zachodnie

E30 Opole Groszowice-Opole Zachodnie

SYSTRA SA Oddział w Polsce przygotowuje dokumentację projektową w ramach projektu „Prace Na Linii Kolejowej E30 Na Odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” Linia Kolejowa Nr 132 Bytom – Wrocław Główny Na Odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie W Zakresie Linii Nr 132.

Modernizacja linii, będącą częścią międzynarodowego korytarza Bałtyk – Adriatyk, będzie miała korzystny wpływ na transport towarów i wykorzystanie potencjału Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Inwestycja usprawni ruch pociągów na linii E30 i zwiększy możliwości komunikacyjne w ruchu regionalnym, lokalnym i dalekobieżnym oraz zwiększy dostępność komunikacyjną w regionie. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych znacząco wzrośnie poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, czas przewozu ładunków ulegnie skróceniu, a komfort jazdy i obsługi pasażerów zostanie znacznie zwiększony.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to 31.07.2019

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470