E65 Będzin-Katowice-Zebrzydowice

E65 Będzin-Katowice-Zebrzydowice

Polskie Linie Kolejowe, zarządca sieci linii kolejowych, powierzyła polskiemu oddziałowi SYSTRA opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe – LOT A1” realizowanego w ramach projektu: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I linia E65 na odcinku Będzin - Katowice – Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.

Planowana przebudowa odcinków linii kolejowej w ciągu E65 Południe obejmie wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe.

Spodziewany termin zakończenia prac projektowych – I połowa 2019.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470