Komunikacja tramwajowa w Wilnie (Litwa)

Komunikacja tramwajowa w Wilnie (Litwa)

Problemem komunikacyjnym stolicy Litwy jest stosunkowo duże oddalenie od centrum miasta wielkich osiedli mieszkaniowych z lat 50-80 ubiegłego wieku. Przecinająca miasto rzeka Wilia z niedostateczną liczbą przepraw mostowych uwydatnia jeszcze bardziej to oddzielenie stref mieszkalnych od dzielnic biurowych. Nasilony ruch pojazdów kursujących między dwoma brzegami powoduje częste zatory. Aby temu zaradzić, władze miasta postanowiły podjąć działania zmierzające do uzdrowienia i zwiększenia przepustowości sieci komunikacji zbiorowej.

W roku 2001 SYSTRA otrzymała zlecenie na opracowanie studium wykonalności budowy sieci komunikacji zbiorowej, we współpracy ze służbami miejskimi Wilna. Opracowany został długofalowy schemat linii komunikacji miejskiej prowadzonych wydzielonymi pasam ruchu, a jednocześnie wybrano tramwaj, jako rozwiązanie najlepiej nadające się dla obsługi komunikacyjnej aglomeracji. SYSTRA opracowała następnie projekty techniczne linii priorytetowej, sporządziła kosztorys takiej inwestycji, przeprowadziła analizy spodziewanego natężenia ruchu i określiła propozycję optymalnego sposobu realizacji inwestycji (jakie podmioty i jakie źródła finansowania).

Wileńska sieć tramwajowa składać się będzie z trzech linii, które zostaną skomunikowane ze sobą w obrębie dzielnicy Giedymina i włączone do już istniejącej miejskiej sieci komunikacji zbiorowej (trolejbusy, autobusy miejskie i mikrobusy).

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470