Lębork Łeba

Lębork Łeba

Dokumentacja przedprojektowa dla linii nr 229, odcinek Lębork- Łeba

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork – Łeba” od km 101,260 do km 133,919 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wynikiem prowadzonych prac ma być określenie optymalnego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu, określenie modelu finansowego projektu, jak również kompleksowe przedstawienie uwarunkowań i rekomendacji najlepszych rozwiązań jego realizacji.

Zakres prac obejmuje analizy wstępne, szczegółowe analizy wariantów inwestycyjnych, analizy kosztów i korzyści oraz dokumentację dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowe zadania dotyczą układów torowych, nawierzchni kolejowej z odwodnieniem, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dróg, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, obiektów obsługi podróżnych, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich, układów zasilających odbiory nietrakcyjne, obiektów kubaturowych, sieci trakcyjnej i układów zasilania, elektroenergetyki do 1 kV oraz instalacji sanitarnych.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470