Linia kolejowa Haut Bugey

Linia kolejowa Haut Bugey

Linia kolejowa Haut Bugey o długości 65 km łączy miejscowość Bourg-en-Bresse z miastem Bellegarde-sur-Valserine i zapewnia połączenie miast Evian i Saint-Gervais z Genewą. Linia ta jest obecnie częściowo wyłączona z eksploatacji.

Od roku 1998 podjęto prace studialne dotyczące możliwości modernizacji tej linii, a czynnikiem sprzyjającym było podpisanie porozumienia między Francją a Szwajcarią w sprawie usprawnienia połączeń kolejowych między tymi krajami.

Cel tego przedsięwzięcia: skrócić z 3 godzin i 22 minut do 3 godzin czas podróży między Paryżem a Genewą. Modernizacja ma ponadto umożliwić skrócenie czasu podróży na pozostałych liniach dostępnych w regionie Haute-Savoie i Ain oraz wprowadzenie usługi przewozów regionalnych ekspresowych (TER). Realizacja tego projektu powinna również usprawnić transport towarowy między Francją Włochami, dzięki wyłączeniu z eksploatacji linii TGV na odcinku między Bourg-en-Bresse a Culoz.

We wrześniu 2003r. konsorcjum, w skład którego weszła SYSTRA i Południowo-Wschodni departament inżynierii SNCF, zostało wybrane jako generalny projektant tej operacji. W roku 2007 część kontraktu należąca do SNCF została przejęta przez Inexia. Prace, finansowane wspólnie przez Francję i Szwajcarię, obejmują modernizację nawierzchni torowej, elektryfikację, przystosowanie obiektów inżynieryjnych, likwidację przejazdów w poziomie terenu, utworzenie odcinka dwutorowego i bezpośrednie przyłączenie do miejscowości Bellegarde.

Po opracowaniu ostatecznych wersji projektów wstępnych i budowlanych oraz materiałów przetargowych, konsorcjum zapewniało, w roku 2007, doradztwo przy zawieraniu kontraktów, a następnie nadzór nad wykonaniem robót i nad przeprowadzaniem odbiorów. SYSTRA zajmowała się głównie projektami budowy nowych obiektów inżynieryjnych, nowych nawierzchni torowych i nowej sieci trakcyjnej. Zapewniała też organizację, kierowanie i koordynację wykonania, a także nadzór nad zapewnianiem jakości projektu.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470