Linie tramwajowe w Lyonie (Francja)

Linie tramwajowe w Lyonie (Francja)

Inwestor, Regionalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Komunikacyjnych miasta Lyon (SYTRAL, Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), wybrał do realizacji tego projektu konsorcjum, w skład którego weszły firmy SYSTRA, ARCADIS i ILEX. Konsorcjum powierzono misję generalnego projektanta budowy linii T4 i rozbudowy linii tramwajowej T2 w Lyonie.

Linia T2
Pełniąca funkcję pełnomocnika konsorcjum, SYSTRA odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia linii tramwajowej T2 do terenów parku wystawowego Eurexpo w Lyonie. Rozbudowa ta obejmuje wykonanie 3800 m nowej nawierzchni jednotorowej i dwutorowej z czterema przystankami co 950 m. Roboty rozpoczną się z początkiem roku 2011, a oddanie do użytku nowego odcinka linii przewidziano na listopad 2012.

Nowy odcinek linii tramwajowej znacznie usprawni komunikację z terenami parku Eurexpo, rozładowując ruch i skracając czas przejazdu, zwłaszcza w przypadku południowo-wschodnich dzielnic aglomeracji Lyonu.

Linia T4
Realizowana przez Konsorcjum misja generalnego projektanta w ramach budowy pierwszego etapu linii T4 zakończyła się sukcesem, linia została wybudowana i oddana do użytku 20 kwietnia 2009r. Pod koniec roku 2007 SYSTRA uzyskała zamówienie na opracowanie całościowej dokumentacji projektowej dla etapu 2, w ramach którego wybudowany zostanie odcinek linii między dworcem kolejowym Part Dieu a uniwersytetem Feyssine w Villeurbanne. Oddanie do użytku tego odcinka zaplanowano na rok 2012.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470