Metro w Delhi, linia 3 (Indie)

Metro w Delhi, linia 3 (Indie)

Delhi, stolica Indii i trzecie co do wielkości miasto tego państwa, liczy 13 milionów mieszkańców. Do niedawna miejska komunikacja zbiorowa zapewniana była prawie wyłącznie przez autobusy, aż do roku 1995, kiedy to miasto podjęło decyzję o wybudowaniu sieci metra, której linie mają docelowo osiągnąć długość 198,5 km.

Budowa pierwszej fazy metra (trzy linie) została zapoczątkowana w roku 1998:

  • Linia 1: 22,06 km, 18 stacji (linia nadziemna z odcinkiem naziemnym)
  • Linia 2: 11 km, 10 stacji (linia podziemna)
  • Linia 3: 22,8 km, 22 stacje (linia nadziemna z odcinkiem podziemnym o długości 1,1 km). W ramach drugiej fazy budowy linia zostanie przedłużona do 31 km, a łączna liczba stacji wyniesie 30.

Grupa SYSTRA uczestniczy w trzech projektach.

W ramach projektu linii 1 SYSTRA wygrała trzy przetargi na opracowanie projektu wstępnego szczegółowego w zakresie: opracowania koncepcji nawierzchni torowej bez podsypki oraz koncepcji ułożenia torów; opracowania koncepcji sieci trakcyjnej, koncepcji elektryfikacji, zasilania oraz systemu SCADA; opracowanie szczegółowego projektu wstępnego zajezdni i warsztatów naprawczych taboru Shastri Park.

SYSTRA opracowała również szczegółowy projekt wstępny zajezdni i warsztatów naprawczych taboru Khyber Pass dla linii 2 oraz przeprowadziła prace studialne dotyczące parametrów i metoda testowania i projektowania nawierzchni torowej bez podsypki dla części podziemnej.

W ramach projektu linii 3, SYSTRA opracowała studium wstępne, materiały przetargowe dla kontraktów na wykonanie robót, projekty wstępne oraz rysunki budowlane. SYSTRA opracowała również koncepcję architektoniczną obiektów inżynieryjnych dla odcinków nadziemnych metra oraz odpowiednio koncepcję technik ich wykonania, koncepcję wyposażenia stacji, trakcji elektrycznej i układów torowych.

Przez cały okres trwania budowy SYSTRA zapewnia wsparcie techniczne spółce Delhi Metro Rail Corporation w zakresie nadzorowania prac projektowych.

Krótka charakterystyka projektu

Przy budowie nadziemnego odcinka linii metra wykorzystano opracowaną przez SYSTRA technologię estakady w kształcie litery „U”. Technologia ta pozwala przede wszystkim zmniejszyć koszty budowy oraz skrócić terminy wykonania.

Koncepcja architektoniczna stacji jest połączeniem tradycyjnej architektury hinduskiej z elementami architektury nowoczesnej.

Cała sieć metra wykonana jest z zastosowaniem nawierzchni torowych bez podsypki.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470