Metro w Manili MRT3 (Filipiny)

Metro w Manili MRT3 (Filipiny)

Aglomeracja Manili, stolicy i największego portu Filipin, liczy 13,4 milionów mieszkańców. Budowa sieci metra rozpoczęła się w latach 80. ubiegłego stulecia.

Obecnie sieć ta składa się z trzech linii:

LRT1 – 15 km, 18 stacji
MRT3 – 16,8 km, 13 stacji
MRT2 – 4,3 km, 4 stacji

Linia MRT3, zwana Métrostar, jest linią niemal całkowicie nadziemną, wytyczoną zgodnie z przebiegiem głównej arterii miasta, EDSA, na osi północ-południe.

Budowa tego odcinka metra realizowana była w ramach kontraktu typu „Build, Lease, Transfer”. Projektowana rozbudowa północna spowoduje przedłużenie linii o 7,2 km.

MRT3 jest linią zelektryfikowaną dwutorową. 9,6 km tej linii biegnie wiaduktami, 5,5 km to odcinki naziemne, a 1,7 km prowadzone jest tunelami. System sygnalizacji wyposażony jest w System Automatycznej Ochrony Pociągu (ATP).

Nad torami linii MRT3 wybudowano estakadę drogową o długości 600 m. Wybudowano również liczące 130 m długości nadziemne przejście dla pieszych, które zapewnia komunikację z linią LRT1.

Grupa SYSTRA uczestniczy w projekcie MRT3 od roku 1994, zapewniając głównie nadzór nad opracowaniem studium wykonalności oraz nadzór nad budową, w tym m.in.:

  • weryfikacje projektów technicznych;
  • kontrole fabryczne oraz próby przy odbiorze taboru;
  • nadzór budowy;
  • opracowanie regulaminów i procedur eksploatacji;
  • opracowanie dokumentów szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń dla personelu obsługującego urządzenia kolejowe.

Od 2001 do 2006, grupa SYSTRA zapewniała wsparcie przy eksploatacji i przy nadzorze utrzymania.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470