Metro w Meksyku, linia B (Meksyk)

Metro w Meksyku, linia B (Meksyk)

Meksyk, jedna z największych aglomeracji na świecie (21,1 miliona mieszkańców), buduje swoją sieć metra już od roku 1967. Dziś z tego środka komunikacji korzysta 4,5 milionów pasażerów dziennie.

SYSTRA od samego początku uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, które opierało się na intensywnym transferze technologii z Francji. Dzisiejsza sieć meksykańskiego metra to 11 linii o łącznej długości 201,7 km oraz 175 stacji. Pierwsze dziewięć linii metra obsługiwało jedynie obszar dystryktu federalnego. Poza ten obszar kursowały jedynie linie A i B.

Ostatnia z wybudowanych linii metra, ukończona w roku 2000 linia B, łączy centrum aglomeracji z północno-wschodnimi przedmieściami. Linia ta liczy 23,7 km i 21 stacji. Wyposażona jest w system automatycznego kierowania typu SACEM. Tabor kursujący po tej linii metra, z wagonami na ogumionych kołach, produkowany był najpierw we Francji, a obecnie wykonywany jest w Meksyku.

Przy projektowaniu i budowie obiektów inżynieryjnych należało uwzględnić szczególny charakter kontekstu geologicznego Meksyku, który zlokalizowany jest w strefie o wzmożonej aktywności sejsmicznej. Linia liczy 5,9 km tuneli, 4,4 km wiaduktów i 13 km nawierzchni w poziomie terenu.

SYSTRA zapewniała doradztwo techniczne w zakresie opracowania projektu „rdzenia systemu”, specyfikacji technicznych i kontroli urządzeń już na etapie ich produkcji oraz nadzór nad ich odbiorem i uruchomieniem. SYSTRA uczestniczyła też przy opracowywaniu niektórych projektów obiektów inżynieryjnych.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470