Metro w Santiago de Chile (Chile)

Metro w Santiago de Chile (Chile)

Już od 40 lat SYSTRA uczestniczy w budowie i w rozbudowie chilijskiego metra, najczęściej we współpracy z chilijskim biurem projektowym CADE IDEPE.

To właśnie SYSTRA wykonała pierwsze analizy dla potrzeb opracowania planu budowy infrastruktury transportowej Santiago. Następnie wykonywała prace projektowe i zapewniała nadzór nad oddaniem do użytku linii nr 1 tego metra, w roku 1975, a następnie linii nr 2 i ich kolejnych przedłużeń. Linia nr 5 została zainaugurowana w roku 1997, a jej pierwsze przedłużenie w kierunku zachodnim oddano do użytku w roku 2000. Między innymi ze względu na wysokie zagrożenie sejsmiczne w tej strefie, metro w Santiago korzysta z taboru na ogumionych kołach. Natomiast linia nr 5 jest linią nadziemną poprowadzoną na estakadzie w kształcie litery U, rozwiązaniu inżynieryjnym opracowanym przez SYSTRA.

SYSTRA brała również udział w opracowywaniu projektów utrzymania ruchu oraz polityki taryfikacyjnej.

W roku 2002 władze miasta Santiago uruchomiły średnioterminowy program rozbudowy miejskiej infrastruktury transportowej zakładający podwojenie długości sieci komunikacyjnej do roku 2005, tj. wybudowanie około 40 km dodatkowych odcinków linii. W ramach tego programu wybudowano nową linię metra, linie nr 4 i 4A, oraz przedłużenie istniejących linii nr 2 i nr 5, w celu zagęszczenia sieci.

Linia nr 4 (24 km) została otwarta 30 listopada 2005r., a linia nr 4A (8 km) w sierpniu 2006. Po liniach tych kursuje tabor wielkogabarytowy na stalowych kołach, zasilany napięciem 750 V poprzez system trakcyjny wykorzystujący 3 szynę. Nawierzchnia torowa ułożona jest na podłożu betonowym, częściowo prowadzona wiaduktem (7,7 km), w poziomie terenu i tunelem.

Linie nr 2 i nr 5 również zostały przedłużone o dodatkowe odcinki.

SYSTRA, zawsze we współpracy ze swoim chilijskim partnerem, biurem projektowym CADE IDEPE, uczestniczyła we wszystkich fazach tego projektu, od pierwszych prac studialnych wykonanych w roku 2002.

Od stycznia 2009 SYSTRA ponownie pracuje dla budowniczego Metra w Santiago de Chile, zapewniając weryfikację projektów oraz nadzór nad budową i uruchamianiem przedłużenia linii nr 1 w kierunku Los Dominicos (4 km) oraz przedłużenia linii nr 5 do Maipu (14 km). Na obu tych liniach kursuje tabor na ogumionych kołach.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470