Modernizacja linii E59 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem

Modernizacja linii E59 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem

W ramach dwóch kontraktów (z roku 2006 na odcinek Wrocław - Rawicz 58 km i z roku 2008 na odcinek Rawicz-Poznan 110 km) SYSTRA wykonuje dokumentację projektową dla potrzeb podniesienia prędkości na całej, liczącej 160 km linii Poznań - Wrocław (E59).

SYSTRA opracowuje propozycje rozwiązań umożliwiających podniesienie prędkości jazdy pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz pociągów towarowych do 120 km/h wraz z przygotowaniem pewnych elementów infrastruktury do możliwości podniesienia prędkości do 200 km/h.

Projekt modernizacji obejmuje całą infrastrukturę: tory kolejowe wraz z odwodnieniem, obiekty inżynieryjne, zasilanie, sieć trakcyjną i urządzenia nisko-napięciowe, sterowanie ruchem i telekomunikację, przejazdy kolejowe, drogi dojazdowe oraz małą architekturę.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470