Modernizacja linii kolejowej Warszawa Zachodnia - lotnisko im. Fryderyka Chopina

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Zachodnia - lotnisko im. Fryderyka Chopina

Głównym celem projektu było zapewnienie szybkiego i pewnego transportu między lotniskiem im. Fryderyka Chopina a centrum Warszawy.

Etap I obejmował modernizację odcinka od stacji Warszawa Zachodnia do stacji Warszawa Okęcie. Prace modernizacyjne obejmowały całą infrastrukturę: tory kolejowe wraz z odwodnieniem, obiekty inżynieryjne, zasilanie, sieć trakcyjną i urządzenia nisko-napięciowe, sterowanie ruchem i telekomunikację, przejazdy kolejowe, drogi dojazdowe oraz małą architekturę.

Konsorcjum SYSTRA i SAFEGE powierzono nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi przy modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie wraz z budową łącznicy Warszawa Służewiec - lotnisko Okęcie.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470