Nadzór autorski na linii E59 Wrocław– Poznań, odc. granica województwa dolnośląskiego – Czempiń

Nadzór autorski na linii E59 Wrocław– Poznań, odc. granica województwa dolnośląskiego – Czempiń

Biuro projektowe SYSTRA SA Oddział w Polsce 3 października 2018 r. podpisało umowę z Polskimi Liniami Kolejowym na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. Linia kolejowa nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny jest częścią korytarza transeuropejskiego E59 ujętego w Umowie europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych. Odcinek został przewidziany do modernizacji w ramach projektu CEF „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Założenia realizacyjne modernizacji linii nr 271 na odcinku granica woj. dolnośląskiego – Czempiń przewidują dostosowanie infrastruktury do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich zestawionych z taboru klasycznego V=160 km/h i towarowego V=120km/h.

Warto dodać, że Biuro Projektowe SYSTRA SA jest autorem dokumentacji projektowej oraz materiałów przetargowych dla odcinka granica województwa dolnośląskiego – Czempiń od km 59,693 do km 131,080. Pozyskało również wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia nadzoru autorskiego i robót budowlanych – 30 czerwca 2020 r.

Początek strony
SYSTRA S.A. Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470