Projekt Trasy „Krasińskiego”

Projekt Trasy „Krasińskiego”

W Warszawie na kolejne lata planowana jest realizacja kilku połączeń mostowych obu brzegów Wisły. SYSTRA od 2007 r. prowadzi prace projektowe dotyczące Trasy „Krasińskiego” wraz przeprawą mostową i linią tramwajową.

Planowana trasa spełni lokalne potrzeby transportowe mieszkańców łącząc dzielnice Żoliborza i Targówka nowoczesną uprzywilejowaną linią tramwajową. Wykonanie w ramach projektu dodatkowych połączeń drogowych pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły w znaczący sposób zmniejszy średnie długości podróży dla ruchu lokalnego w tej części miasta.

Projekt Trasy „Krasińskiego” złożony z dwóch etapów inwestycyjnych prowadzi od Pl. Wilsona w dzielnicy Żoliborz do skrzyżowania ulic Odrowąża i Budowlana na Bródnie. W ramach pierwszego etapu inwestycji SYSTRA projektuje przeprawę przez Wisłę w postaci mostu łukowego o przęśle nurtowym o długości 277m, a także wiadukt wzdłuż ul. Wybrzeże Gdyńskie. Drugi etap prowadzi od skrzyżowania z ul. Jagiellońską ponad torami kolejowymi w okolicach stacji Warszawa Praga 3 wiaduktami 20 przęsłowymi o długości ok. 580m każdy, a kończy się na skrzyżowaniu Odrowąża - Budowlana.

Oba etapy projektu obejmowały przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie wspólnego raportu środowiskowego dla przedsięwzięcia i pełnych prac projektowych (Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z Materiałami Przetargowymi).

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470