Przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Fabryczna jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w ostatnich latach w mieście Łodzi. Będzie ona oznaczała stworzenie nowoczesnego węzła transportowego, integrującego transport międzynarodowy, krajowy i miejski.

W rejonie dworca znajdować się będą: stacja kolejowa (przeniesiona całkowicie pod ziemię), przystanki autobusów dalekobieżnych i miejskich, tramwajów oraz podziemne zaplecze parkingowo-usługowe. Kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta będzie miało także projektowane przeprowadzenie przez nie linii kolei dużych prędkości zwanej „Y” (Warszawa – Łódź – Poznań, Warszawa – Łódź – Wrocław), które nada węzłowi Łódź Fabryczna charakter międzynarodowy. Przebudowa dworca jest częścią projektu Nowego Centrum Łodzi, które ma na celu ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanego rejonu centrum miasta, poprawę jego atrakcyjności w oczach turystów i inwestorów, a także zwiększenie znaczenia Łodzi jako ośrodka kultury.

SYSTRA w latach 2009-2010 wykonała studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcję koordynacyjną zagospodarowania terenu Dworca Łódź Fabryczna, a także opracowała materiały do wniosku o dofinansowanie projektowanych przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Rolą SYSTRA było także przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przygotowanie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji lokalizacyjnych oraz przygotowanie materiałów przetargowych, programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji w systemie „projekt i budowa”. SYSTRA uczestniczyła także w procedurach przetargowych oraz w procedurach związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470