Tramwaj w Miluzie (Francja)

Tramwaj w Miluzie (Francja)

Sieć tramwaju dwustystemowego w regionie Miluzy składa się z jednej linii podmiejskiej wykorzystującej istniejące odcinki linii kolejowych i z dwu linii miejskich. W chwili obecnej realizowana jest budowa jedynie części miejskiej tej sieci.

Pierwszy odcinek miejskiej sieci tramwajowej został oddany do użytku w maju 2006 roku. Trzecia linia, podmiejska, obsługiwać będzie połączenia komunikacyjne w dolinie Thur wykorzystując aż 36 km z ogółu 39km torów kolejowych sieci SNCF. Zastosowane specjalnie dla obsługi tej linii tramwaje dwusystemowe będą przystosowane do obu rodzajów nawierzchni torowej.

SYSTRA uczestniczyła w opracowywaniu projektów regionalnej sieci komunikacji zbiorowej już od początku lat 90., a później brała udział w opracowaniu studium wykonalności.

Na kolejnym etapie realizacji tego projektu, wybrane przez Inwestora konsorcjum biur projektowych pod przewodnictwem SYSTRY opracowywało dokumentację projektową dla miejskiej części linii tramwaju dwustystemowego, w tym głównie projekt wstępny i projekt, zapewniając również pomoc przy zawieraniu kontraktów na wykonanie robót budowlanych, na opracowanie projektów wykonawczych układów torowych i dróg, zapewniając koordynację i nadzór nad poszczególnymi etapami wykonania i oddawania linii do użytku. Misja konsorcjum obejmowała całość urządzeń i systemów, obiekty inżynieryjne, zajezdnię tramwajową, węzły przesiadkowe itd.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470