Tramwaj w Reims (Francja)

Tramwaj w Reims (Francja)

Budowę swojej sieci tramwajowej obejmującej pojedynczą linię o długości blisko 10 km Miasto Reims postanowiło sfinansować poprzez montaż finansowy polegający na zawarciu umowy koncesyjnej z konsorcjum, w skład którego weszli projektant, konstruktor i firma eksploatująca linię.

Inwestor, Reims Métropole, powierzy wybranemu konsorcjum zapewnianie eksploatacji sieci komunikacji zbiorowej miasta Reims w ramach umowy koncesyjnej zawartej na okres 30 lat.

Od lipca 2004 roku SYSTRA realizuje misję doradztwa inwestorskiego w zakresie zarządzania i nadzoru nad budową pierwszej linii tramwajowej i w zakresie aktualizacji planu komunikacji zbiorowej obsługującej aglomerację Reims.

Do tej pory wykonane zostały następujące zadania:

  • kontrola realizacji kontraktu z generalnym projektantem na opracowanie projektów wstępnych i dokumentacji administracyjnej,
  • zapewnianie doradztwa przy opracowywaniu schematów finansowania nowej sieci komunikacyjnej,
  • udział w opracowywaniu wytycznych do kontraktu koncesyjnego;
  • zapewnianie doradztwa przy wyborze koncesjonariusza i przy sporządzaniu ostatecznej wersji umowy koncesyjnej.

Oprócz zapewniania nadzoru i zarządzania projektem, od października 2006 roku SYSTRA zapewnia nadzór i kontrolę nad wykonaniem usług przez koncesjonariusza, na etapach opracowywania projektów szczegółowych; zadanie to będzie następnie kontynuowane na etapach wykonywania robót, przeprowadzania prób i oddawania linii do użytku, a także przez pierwszy rok eksploatacji linii tramwajowej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470