Tramwaj Wrocław

Tramwaj Wrocław

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej- Starogroblowej- Długiej, wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej - Długiej (na odcinku od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) we Wrocławiu.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej miasta Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem połączenia osiedla Popowice z centrum miasta oraz zapewnienie warunków dla przyszłej budowy obustronnego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin, zintegrowanego z przystankami tramwajowymi.

Zakres prac obejmuje koncepcję architektoniczno- konstrukcyjną przebudowy wiaduktu kolejowego nad ul. Długą, koncepcję wyposażenia peronów przystankowych, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót.

Przedmiotowe zadania dotyczą układu drogowego, torowego, odwodnienia obejmującego układ drogowo- torowy, przebudowy obiektu kolejowego będącego pod opieką konserwatora zabytków, oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem przystanków, sieci SDIP i MTKK, zasilania i wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej, trakcji tramwajowej z zasilaniem, budowy nowej stacji prostownikowej wraz z zasilaniem oraz modernizacji istniejących stacji „Milenijna” i „Cybulskiego”.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470