Wałbrzych-Szczawienko-Świebodzice

Wałbrzych-Szczawienko-Świebodzice

Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra”, stacje Wałbrzych Szczawienko oraz Świebodzice.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej przeprowadzenie kompleksowej modernizacji stacji Świebodzice w km 57,541 oraz stacji Wałbrzych Szczawienko w km 65,930 oraz przebudowy instalacji teletechnicznych, budowy nowej sieci trakcyjnej i wymiany urządzeń przejazdowych, na szlaku pomiędzy stacjami.

Celem inwestycji jest poprawienie przepustowości rewitalizowanego odcinka linii kolejowej i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej, optymalizacja układów torowych i infrastruktury z nimi związanej, prowadzenie ruchu pociągów ze zwiększoną prędkością.

Zakres prac obejmuje koncepcję wraz ze wstępnym kosztorysem robót, projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót, certyfikację TSI PRM.

Przedmiotowe zadania dotyczą układów torowych, nawierzchni kolejowej oraz podtorza kolejowego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dróg, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnej i układów zasilania, obiektów obsługi podróżnych, w tym, wpisanych do rejestru zabytków, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich, obiektów kubaturowych, układów zasilających odbiory nietrakcyjne, oświetlenia wraz z zasilaniem i sterowaniem oraz instalacji sanitarnych.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470