Polsko-Francuskie Śniadanie Biznesowe we Wrocławiu
25 maja 2018

Polsko-Francuskie Śniadanie Biznesowe we Wrocławiu

11 maja 2018 roku odbyło się pierwsze we Wrocławiu Śniadanie Biznesowe, które zainaugurowało działanie przedstawicielstwa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) na Dolnym Śląsku.

Celem spotkania była prezentacja planów CCIFP w regionie Dolnego Śląska oraz wymiana doświadczeń wśród lokalnych inwestorów i przedsiębiorców. Śniadanie poprowadził Jean-François Fallacher, Prezes Orange Polska i Prezes CCIFP. W gronie zaproszonych osób znalazła się również Dyrektor Systra Oddział w Polsce, Pani Marta Pięta.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko porozmawiać o dalszych ścieżkach rozwoju Francuskiej Izby, ale również nawiązać relacje z pozostałymi firmami.

Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych. (źródło: http://ccifp.pl/)

*zdjęcie pobrano ze strony http://ccifp.pl/%C5%9Bniadanie-biznesowe-we-wroc%C5%82awiu-inauguracja-przedstawicielstwa-w-dolnym-%C5%9Bl%C4%85sku-fotorelacja/

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470