SYSTRA na zlecenie CARGOTOR opracuje dokumentację przedprojektową i projektową dla rejonu przeładunkowego Małaszewicze
20 października 2017

SYSTRA na zlecenie CARGOTOR opracuje dokumentację przedprojektową i projektową dla rejonu przeładunkowego Małaszewicze

Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – to najważniejsze cele projektu w ramach podpisanej 9 października 2017 w Warszawie umowy pomiędzy CARGOTOR Sp. z o.o., a SYSTRA SA

To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w przeciągu najbliższych kilku lat. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje – mówi Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o. – Rejon przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do Azji był atrakcyjny – kończy Prezes CARGOTOR, zarządcy infrastruktury, który wchodzi w skład grupy kapitałowej PKP CARGO.

Umowa z CARGOTOR jest drugim największym kontraktem podpisanym przez polski oddział SYSTRA w tym roku. Dla nas będzie to bardzo wymagający, ale jednocześnie jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że nasza praca realnie przyczyni się do wzrostu znaczenia tego regionu – podsumowuje Pani Małgorzata Nowakowska-Cicio, Z-ca Dyrektora Oddziału SYSTRA w Polsce.

Umowa o wartości ponad 6 milionów złotych realizowana jest w ramach projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”, dofinansowanego ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”. Poziom dofinansowania to 85%, a wykonawca ma 670 dni na wykonanie zadania.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470