SYSTRA opracuje dla PKP PLK S.A. „koncepcję architektoniczno – funkcjonalną dostosowania infrastruktury pasażerskiej na Stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”
20 października 2017

SYSTRA opracuje dla PKP PLK S.A. „koncepcję architektoniczno – funkcjonalną dostosowania infrastruktury pasażerskiej na Stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”

Biuro projektowe SYSTRA SA Oddział w Polsce w sierpniu 2017 r. podpisało z PKP PLK S.A. umowę na opracowanie „Koncepcji architektoniczno–funkcjonalnej dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów”.

Celem głównym projektu jest przebudowa infrastruktury pasażerskiej stacji Warszawa Gdańska, dzięki której zapewniona zostanie odpowiednia, dostosowana do prognozowanych potrzeb, obsługa pasażerów podczas modernizacji linii średnicowej w Warszawie w czasie, gdy stacja Warszawa Gdańska przejmie ruch pociągów dalekobieżnych i dużej części podróżnych ze stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Wschodnia, oraz stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego węzła przesiadkowego. Rezultatem opracowania „Koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dostosowania infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów” realizowanym przez SYSTRA SA Oddział w Polsce, ma być określenie szczegółowych wytycznych dla projektu budowlanego dla stacji Warszawa Gdańska w zakresie infrastruktury pasażerskiej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470