SYSTRA opracuje dokumentację przebudowy mostu na Nadodrzance
31 marca 2022

SYSTRA opracuje dokumentację przebudowy mostu na Nadodrzance

Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Systra opracuje dokumentację projektową dla linii kolejowej nr 273 na odcinku Księginice – Brzeg Dolny w ramach projektu
pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn - Głogów”.

Korytarz C-E 59 obejmuje linię kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny na odcinku Wrocław Główny – Głogów, która jest linią o znaczeniu państwowym, magistralną, dwutorową oraz zelektryfikowaną. Linia na całej długości należy do sieci kompleksowej TEN-T i jest objęta częściowo Umową AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) oraz AGTC (Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących).

Z uwagi na tzw. „wąskie gardło” magistrali łączącej Dolny Śląsk z portami w Szczecinie i Świnoujściu, PKP PLK planują poprawę przepustowości poprzez m.in. budowę mostu kolejowego nad rzeką Odrą – w tej chwili ruch odbywa się tylko po jednym torze, a po zrealizowaniu zaplanowanych prac dostępne będą obiekty na każdym z dwóch torów „Nadodrzanki”.
Opracowanie dokumentacji zostanie poprzedzone szczegółowymi badaniami, które pozwolą na ocenę stanu technicznego blisko 400-metrowego obiektu inżynieryjnego.
Dokumentacja projektowa, oprócz mostu, obejmie również 3-kilometrowy odcinek linii kolejowej.
Zadaniem SYSTRA będzie również uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę, a na etapie prowadzenia robót budowalnych, pełnienie nadzoru autorskiego.

Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Księginice – Brzeg Dolny pozwoli na osiągnięcie na tym odcinku prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych. Działania te mają na celu m.in. poprawę komfortu jazdy oraz obsługi pasażerów, a także skrócenie czasu przewozu ładunków.

Źródło zdjęć: www.brzegdolny.pl

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470