SYSTRA opracuje kolejną dokumentację projektową dla PKP PLK S.A. na Śląsku
28 września 2017

SYSTRA opracuje kolejną dokumentację projektową dla PKP PLK S.A. na Śląsku

W dniu 20 lipca 2017 roku firma SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy stacji Mysłowice wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków.

Spośród pozyskanych w tym roku kontraktów jest to drugi projekt zlokalizowany na terenie województwa śląskiego. W marcu 2017r. podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie projektu budowlanego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Będzin - Katowice Szopienice Południowe – LOT A1”.

Mysłowice to stacja węzłowa łącząca linie kolejowe nr 138 i 134, obsługująca ruch pasażerski i towarowy. Planowana przebudowa, a tym samym zmiany w układzie torowym stacji pozwolą m.in. na dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb przewoźników i poprawę punktualności połączeń realizowanych przez Mysłowice. W ramach tego zadania SYSTRA SA Oddział w Polsce przygotuje projekty budowlane i wykonawcze, uzyska niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia, a także przygotuje dokumentację przetargową w celu wybrania wykonawcy robót budowlanych. Oprócz przebudowy istniejących obiektów inżynieryjnych zaplanowano budowę nowego wiaduktu kolejowego. Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zrealizuje to zadanie w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice – p.odg. Szabelnia – Mysłowice”.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to styczeń przyszłego roku, zaś zakończenie całego zadania przewidziano na 28.02.2018r.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470