SYSTRA przygotuje dokumentację dla modernizacji linii kolejowej Skierniewice – Łuków
22 marca 2019

SYSTRA przygotuje dokumentację dla modernizacji linii kolejowej Skierniewice – Łuków

13 lutego 2019 roku SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisał umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)".

Linia nr 12 Skierniewice – Łuków przebiega przez obszar 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Ma znaczenie państwowe i międzynarodowe, stanowi bowiem korytarz transportowy ze wschodu na zachód (trasa C-E 20). Wykorzystywana jest obecnie wyłącznie do ruchu towarowego jako obwodnica Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację ok. 160 km linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków, co pozwoli na znaczącą poprawę jej parametrów. Dokumentacja projektowa określa również przebudowę peronów na 13 stacjach, przystankach oraz posterunkach.
W związku z realizacją projektu planuje się osiągnąć m.in.: poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych, skrócenie czasu przewozu ładunków, poprawę przepustowości linii i stacji, poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Trasa zostanie dostosowana do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i towarowych. Zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości i wąskie gardła.

Zadaniem SYSTRA jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i pełnieniem nadzoru autorskiego (etap opcjonalny). Projekt będzie obejmował opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego oraz dokumentacji przetargowej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470