SYSTRA SA na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową modernizacji stacji kolejowej Gliwice Łabędy
31 stycznia 2019

SYSTRA SA na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracuje dokumentację projektową modernizacji stacji kolejowej Gliwice Łabędy

Dnia 04.01.2019 roku SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Gliwice Łabędy w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Głównym celem projektu jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników- podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h (na linii 137) oraz do 120 km/h (na linii 135). Pociągi towarowe na trasie Gliwice – Pyskowice i Gliwice – Kędzierzyn Koźle przyspieszą do 120 km/h.

Zakres projektu obejmuje m.in. modernizację stacji kolejowej Gliwice Łabędy, budowę przystanku kolejowego Gliwice Kopernik oraz modernizację linii kolejowej w ciągu pasażerskim E30.

Zadaniem SYSTRA jest opracowanie dokumentacji projektowej dla gliwickiej stacji Łabędy wraz z wymaganymi przez prawo pozwoleniami niezbędnymi do prowadzenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470