SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisała kontrakt na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu modernizacji linii E75 na odcinku Sadowne- Czyżew
28 września 2017

SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisała kontrakt na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu modernizacji linii E75 na odcinku Sadowne- Czyżew

Biuro projektowe SYSTRA SA Oddział w Polsce pod koniec sierpnia 2017 r. podpisało umowę z Polskimi Liniami Kolejowym na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Wykonanie robót budowalnych na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF NR 2014-PL-TMC-0182-W pn.: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”

Linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka jest częścią korytarza transeuropejskiego nr I Odcinek Sadowne – Czyżew został przewidziany do modernizacji w ramach projektu CEF. „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”.

Założenia realizacyjne modernizacji linii nr 6 na odcinku Sadowne – Czyżew przewidują dostosowanie infrastruktury do prędkości 160 km/h z elementami rozwiązań dla 200 km/h na części dotyczącej układu geometrycznego torów, obiektów inżynieryjnych oraz sieci trakcyjnej.

Warto dodać, że Biuro Projektowe SYSTRA SA jest autorem dokumentacji projektowych dla odcinka Sadowne-Czyżew od km 71,800 do km 107,260 z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz materiałów na roboty budowlane.

Planowany termin zakończenia nadzoru autorskiego i robót budowlanych – koniec 2019 r.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470