SYSTRA SA opracuje dokumentację projektową dla linii kolejowej C-E 30
23 grudnia 2020

SYSTRA SA opracuje dokumentację projektową dla linii kolejowej C-E 30

SYSTRA SA Oddział w Polsce podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - Jelcz - Wrocław Brochów”.

PKP PLK S.A. wybrała SYSTRA SA jako firmę, która wykona dokumentację projektową dla zadania „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów”. Umowa została podpisana 30 października 2020 r., a realizacja prac wraz z nadzorem autorskim potrwa do lipca 2027 r. Umowa będzie realizowana w konsorcjum z Biurem Projektowo - Konsultingowym BPK MOSTY s. c.

W zakres zamówienia wchodzi dokumentacja projektowa obejmująca koncepcję programowo – przestrzenną, projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz materiały przetargowe. Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót oraz nadzór autorski stanowią Prawo Opcji.

Prace zlokalizowane będą na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Przebudową objęte będzie blisko 88 kilometrów linii kolejowej tj. linia kolejowa nr 132 na odcinku włączenia do linii 277 i sama linia kolejowa nr 277 na całej jej długości. Warto podkreślić, że jednym z celów dla tej dokumentacji projektowej jest dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju, w tym uwzględnienie komponentu kolejowego do Centralnego Portu Komunikacyjnego (rozwiązania wspólne dla linii kolejowej nr 277 i szprychy 9.1 do CPK). Ponadto realizacja prac na podstawie dokumentacji opracowanej przez SYSTRA SA ma pozwolić m.in. na podwyższenie prędkości handlowej (dla linii nr 132 zakładana jest prędkość 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych, a dla linii nr 277 - prędkość 120 km/h dla pociągów pasażerskich) i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego, poprawę przepustowości linii i stacji, zwiększenie dostępności transportu kolejowego i poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów. Odbudowa drugiego toru linii 277 na odcinku Czernica Wrocławska - Siechnice – Wrocław Brochów stanowi opcję na etapie robót budowlanych.

Dzięki temu projektowi SYSTRA stanie się częścią istotnego programu inwestycyjnego jakim jest Komponent Kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i po raz kolejny przyczyni się do rozwoju kolei w regionie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470