SYSTRA wygrała kontrakt na dokumentację projektową dla linii kolejowej C-E 65
7 października 2021

SYSTRA wygrała kontrakt na dokumentację projektową dla linii kolejowej C-E 65

SYSTRA SA podpisała umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii kolejowej nr 131 (tzw. Magistrali Węglowej) na odcinku Nakło Śląskie – Kalina – LOT B.

Dnia 3 września 2021 r. w obecności Wiceministra Infrastruktury Andrzeja Bittela oraz Prezesa Zarządu PKP PLK SA Ireneusza Merchela, Dyrektor Polskiego Oddziału SYSTRA, Marta Pięta, podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. LOT B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144".

Dokumentacja projektowa o wartości ponad 25 mln zł netto jest dofinansowana z funduszy UE. Realizacja prac projektowych planowana jest do końca 2023 r.

Linia kolejowa C-E 65, o przebiegu południowym i długości 650 kilometrów, stanowi część VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego kraje bałtyckie z krajami Adriatyku i Bałkanami.

W ramach podpisanego kontraktu, zaprojektowana zostanie przebudowa blisko 38-kilometrowego odcinka dwutorowej linii kolejowej. Pracami zostanie objęte blisko 70 obiektów inżynieryjnych, 7 peronów, 2 podstacje trakcyjne. Przebudowane zostaną stacje Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry (największa stacja towarowa w Polsce), Kalety, Boronów oraz przystanki Miasteczko Śląskie i Strzebiń. W dokumentacji przewidzieć należy również nowy przystanek – Tarnowskie Góry Osada Jana między Nakłem Śląskim, a Tarnowskimi Górami, który zwiększy dostęp do kolei.

Oprócz kompleksowej dokumentacji (koncepcja programowo – przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne) zadaniem projektanta będzie uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę zurbanizowany teren i charakter prac, będzie to stanowiło kolejne wyzwanie dla doświadczonego zespołu SYSTRA SA.

Modernizacja dawnej Magistrali Węglowej pozwoli na osiągnięcie na tym odcinku prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych, co przyniesie korzyści zarówno osobom dojeżdżającym do pracy, jak i turystom, a ponadto znacząco wpłynie na poprawę jakości transportu towarowego. Dodatkowo realizacja prac pozwoli na obsługę pociągów o długości 780 m. Budowa Lokalnego Centrum Sterowania i skrzyżowań dwupoziomowych przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego na tym obszarze.

Jest to kolejny kontrakt, który SYSTRA SA realizuje dla PKP PLK w Polsce i czwarty na terenie Śląska. Dotychczas SYSTRA SA z sukcesem realizowała projekty przebudowy stacji Mysłowice i Gliwice, a także na linii kolejowej E65 LOT A1.

Źródło zdjęć: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470