KOORDYNATOR TECHNICZNY PROJEKTU

KOORDYNATOR TECHNICZNY PROJEKTU

Miejsce pracy: WROCŁAW

Cel stanowiska:
Koordynacja i nadzór techniczny dla zapewnienia płynnej realizacji projektu infrastrukturalnego z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ustalonych harmonogramów.

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja techniczna międzybranżowa (w tym wykonywanie rysunków technicznych, raportów itp.)
 • Monitorowanie i weryfikowanie procesu projektowego w zakresie terminowości oraz wymaganej zawartości merytorycznej:
  - przygotowanie wniosków o wydanie opinii, decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym
  - weryfikacja wydanych decyzji pod względem zgodności ze złożonym wnioskiem
  - wsparcie w przygotowaniu wniosków o pozwolenie na budowę
  - przygotowanie i przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu
  - prowadzenie spraw formalno-prawnych (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, kontakty z urzędami, prowadzenie oficjalnej korespondencji, prowadzenie rejestru dokumentów itp.)
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji między zespołami branżowymi (w tym podwykonawcami)
 • Współpraca z podwykonawcami na wszystkich etapach realizacji projektu
 • Bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu
 • Raportowanie do Kierownika Projektu w zakresie bieżącej realizacji projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – wydział budownictwa, specjalizacja kolejowa (preferowana) lub drogowa
 • Doświadczenie w koordynacji projektów infrastrukturalnych i/lub o dużej skali – min. 1 projekt
 • Biegła znajomość oprogramowania: Pakiet Microsoft Office (MS Project, Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego: AutoCAD, Revit, Bentley.
 • Znajomość norm projektowania budowalnego
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość języka francuskiego, ewentualnie innych języków obcych
 • Znajomość branży infrastruktury kolejowej będzie dużym atutem
 • Gotowość do wyjazdów służbowych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dużej, międzynarodowej organizacji
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia

CV i list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim na adres e-mail: nabor@systra.pl z podaniem nazwy Stanowiska.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy jest dostępna: http://www.systra.net.pl/INFORMACJA...

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy wskazaną w ogłoszeniu o pracę dotyczącą ww. stanowiska oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, przez SYSTRA S.A. Oddział w Polsce (ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław) na potrzeby procesu rekrutacji. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia Państwa na ww. stanowisku, a byliby Państwo zainteresowani objęciem ich przyszłymi procesami rekrutacji, prosimy o dodanie dodatkowo następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanej przeze mnie aplikacji, przez SYSTRA S.A. Oddział w Polsce (ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470