KOORDYNATOR TECHNICZNY PROJEKTU

KOORDYNATOR TECHNICZNY PROJEKTU

Miejsce pracy: WROCŁAW

Cel stanowiska:
Koordynacja i nadzór techniczny dla zapewnienia płynnej realizacji projektu infrastrukturalnego z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz ustalonych harmonogramów.

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja techniczna międzybranżowa (w tym przygotowanie wielobranżowej planszy zbiorczej, raportów itp.)
 • Monitorowanie i weryfikowanie procesu projektowego w zakresie terminowości oraz wymaganej zawartości merytorycznej:
   przygotowanie wniosków o wydanie opinii, decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym
   weryfikacja wydanych decyzji pod względem zgodności ze złożonym wnioskiem
   wsparcie w przygotowaniu wniosków o pozwolenie na budowę
   przygotowanie i przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu
   prowadzenie spraw formalno-prawnych (kontakty z urzędami, prowadzenie oficjalnej korespondencji, prowadzenie rejestru dokumentów itp.)
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji między zespołami branżowymi (w tym podwykonawcami)
 • Współpraca z podwykonawcami na wszystkich etapach realizacji projektu
 • Bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Projektu
 • Raportowanie do Kierownika Projektu w zakresie bieżącej realizacji projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – wydział budownictwa, specjalizacja kolejowa (preferowana) lub drogowa
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w biurze projektowym lub jako inżynier/kierownik budowy - preferowane
 • Doświadczenie w koordynacji projektów infrastrukturalnych mile widziane
 • Biegła znajomość oprogramowania: Pakiet Microsoft Office , MS Project miele widziany
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego: AutoCAD lub/i Bentley
 • Znajomość norm i przepisów budowlanych
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości zawierającej CV i list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim na adres e-mail: nabor@systra.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance Anonyme z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman 75015 Paryż, prowadzącej działalność w Rzeczypospolitej Polskiej jako Systra Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez ww. podmiot danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie:
tutaj

W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia na ww. stanowisku, a byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a objęciem przyszłymi procesami rekrutacji, prosimy o dodanie w treści wiadomości dodatkowo następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanej przeze mnie aplikacji, przez Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman 75015 Paryż, prowadzącą działalność w Rzeczypospolitej Polskiej jako Systra Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470