PROJECT MANAGER/KIEROWNIK PROJEKTU

PROJECT MANAGER/KIEROWNIK PROJEKTU

Miejsce pracy: WROCŁAW
Nr ref.: PM/2018

Zakres zadań:

 • Kompleksowe zarządzanie projektem infrastrukturalnym branży transportu kolejowego/miejskiego w zakresie organizacyjnym, finansowym i formalnym w tym:
  — Przygotowanie i zarządzanie budżetem
  — Przygotowanie i zarządzanie harmonogramem
  — Zarządzanie kontraktem
  — Zarządzanie zmianami
  — Analiza i ocena ryzyk związanych z projektem
  — Zarządzanie zespołem projektowym
  — Zarządzanie podwykonawcami
  — Zarządzanie jakością
 • Odpowiedzialność za wynik finansowy projektu
 • Odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z harmonogramem
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji
 • Utrzymywanie dobrych relacji z Klientem
 • Raportowanie do przełożonego w zakresie bieżącej realizacji projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – wydział inżynieryjny
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów kolejowych/drogowych i/lub o dużej skali– min 1 projekt
 • Biegła znajomość oprogramowania: Pakiet Microsoft Office (MS Project, Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego: AutoCAD, Revit, Bentley
 • Znajomość norm projektowania budowalnego w tym Eurokodów
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość języka francuskiego, ewentualnie innych języków obcych
 • Znajomość branży infrastruktury kolejowej będzie dużym atutem

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dużej, międzynarodowej organizacji
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia

CV i list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim na adres e-mail: nabor@systra.pl z podaniem numeru referencyjnego PM/2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy jest dostępna:
http://www.systra.net.pl/INFORMACJA...

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy wskazaną w ogłoszeniu o pracę dotyczącą ww. stanowiska oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym, przez Systra S.A. Oddział w Polsce (ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław) na potrzeby procesu rekrutacji. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia Państwa na ww. stanowisku, a byliby Państwo zainteresowani objęciem ich przyszłymi procesami rekrutacji, prosimy o dodanie dodatkowo następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanej przeze mnie aplikacji, przez Systra S.A. Oddział w Polsce (ul. Komandorska 12, 50-022 Wrocław) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470