Project Manager/Kierownik Projektu

Project Manager/Kierownik Projektu

Miejsce pracy: WROCŁAW

Zakres zadań:

 • Kompleksowe zarządzanie projektem infrastrukturalnym branży transportu kolejowego/miejskiego w zakresie organizacyjnym, finansowym i formalnym w tym:
  — Przygotowanie i zarządzanie budżetem
  — Przygotowanie i zarządzanie harmonogramem
  — Zarządzanie kontraktem
  — Zarządzanie zmianami
  — Analiza i ocena ryzyk związanych z projektem
  — Zarządzanie zespołem projektowym
  — Zarządzanie podwykonawcami
  — Zarządzanie jakością
 • Odpowiedzialność za wynik finansowy projektu
 • Odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z harmonogramem
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji
 • Utrzymywanie dobrych relacji z Klientem
 • Raportowanie do przełożonego w zakresie bieżącej realizacji projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – wydział inżynieryjny
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów kolejowych/drogowych i/lub o dużej skali– min 1 projekt
 • Biegła znajomość oprogramowania: Pakiet Microsoft Office (MS Project, Excel, Word, Power Point)
 • Znajomość oprogramowania inżynierskiego: AutoCAD, mile widziane Bentley
 • Znajomość norm projektowania budowalnego.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość języka francuskiego, ewentualnie innych języków obcych
 • Znajomość branży infrastruktury kolejowej będzie dużym atutem

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dużej, międzynarodowej organizacji
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości zawierającej CV i list motywacyjny w języku polskim oraz angielskim na adres e-mail: nabor@systra.pl

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance Anonyme z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman 75015 Paryż, prowadzącej działalność w Rzeczypospolitej Polskiej jako Systra Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław, zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez ww. podmiot danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji jest dostępna na stronie:
tutaj

W przypadku gdyby nie doszło do zatrudnienia na ww. stanowisku, a byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a objęciem przyszłymi procesami rekrutacji, prosimy o dodanie w treści wiadomości dodatkowo następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanej przeze mnie aplikacji, przez Systra Société anonyme à directorie et conseil de surveillance z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman 75015 Paryż, prowadzącą działalność w Rzeczypospolitej Polskiej jako Systra Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 12, 50-022 Wrocław na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470