Wartości

Wartości

Nasze wartości określają nas jako zespół i definiują nasz sposób działania w codziennej pracy i współpracy z innymi

DOSKONAŁOŚĆ
Nasze projekty i reputacja zostały zbudowane na zasadzie bezwzględnego zaufania. Wymagania, które sobie stawiamy oraz dyscyplina, która została wdrożona, zapewniają nam możliwość nieustanego rozwoju, tak by wykonywać naszą pracę coraz lepiej.

WSPÓŁPRACA

Praca zespołowa oraz pragnienie działania jest siłą, pozwalającą stawiać czoło wyzwaniom, a zaangażowanie w aktywny dialog pozwala lepiej rozumieć i odpowiadać na potrzeby Klientów.

ENTUZJAZM
Wiara w umiejętności, zaangażowanie, doświadczenie i zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni pozwala dumnie budować wspólną przyszłość i urzeczywistniać zamierzenia naszych Klientów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dzięki właściwemu kodeksowi postępowania, przestrzeganemu przez naszych pracowników, oferujemy każdemu udział we wspólnym sukcesie działając w sposób przejrzysty, uczciwy i odpowiedzialny.

Początek strony
SYSTRA S.A. Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470