Kolej konwencjonalna

Kolej konwencjonalna

Kolej tradycyjna zapewnia rozwiązania w transporcie pasażerskim i towarowym.

SYSTRA ma szerokie doświadczenie w zakresie projektowania oraz kompleksowej modernizacji konwencjonalnych linii kolejowych.

SYSTRA pomaga rozwijać i modernizować polską sieć linii kolejowych. Pracowaliśmy i pracujemy nad projektami modernizacji istniejących linii w Polsce oraz projektami nowych linii na świecie. Naszym głównym klientem w Polsce jest zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe.

Oferujemy usługi na każdym etapie cyklu życia projektu: od studiów wykonalności i planowania, poprzez projektowanie, nadzór autorski w czasie budowy oraz wsparcie techniczne w fazie testów i uruchamiania aż do przekazania do użytkowania.

Nasza głęboka wiedza i doświadczenie w zakresie kolei konwencjonalnej pozwala projektować przy zoptymalizowanych kosztach, z uwzględnieniem wymagań dotyczących eksploatacji i utrzymania uwzględnionych już na etapie projektowania.

W Polsce nasi inżynierowie pracowali nad wieloma złożonymi projektami kolejowymi. Posiadamy wielobranżowy zespół doświadczonych projektantów, a nasi kierownicy projektów i koordynatorzy zapewniają terminowe dostarczenie usług zgodnie z warunkami kontraktu.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470