Koleje dużych prędkości

Koleje dużych prędkości

Kilka tysięcy kilometrów kolei dużych prędkości na świecie.

Od ponad 30 lat SYSTRA pozostaje bezkonkurencyjna w kategorii projektów Kolei Dużych Prędkości dzięki unikalnemu doświadczeniu w wielu dziedzinach: studia przedprojektowe, zarządzanie projektem, projektowanie, inżynieria budowlana, eksploatacja i utrzymanie, nadzorowanie prac, próby i testy, nadzór nad uruchomieniem i przekazaniem do użytkowania oraz szkolenie personelu.

Do tej pory firma brała udział w blisko połowie wszystkich inwestycji linii KDP na świecie, a obecny światowy rekord prędkości dla linii KDP należy również do SYSTRA ( Wschodnioeuropejska Kolej Dużych Prędkości - LGV Est 0 574,8 km/h).

W Polsce SYSTRA jest autorem koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna, który jest pierwszym zrealizowanym elementem polskiej kolei dużej prędkości „Y” oraz uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę tej kluczowej inwestycji.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470