Project Management

Project Management

Nasz zespół kierowników projektu i koordynatorów sprawnie zarządza projektami infrastrukturalnymi, o dużej złożoności technicznej i formalnej, na każdym etapie inwestycji od analiz przedprojektowych po przekazanie do użytkowania. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu projektami charakteryzującymi się dużą liczbą interesariuszy i wymaganym ścisłym reżimem realizacji (kontrola harmonogramu i budżetu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą itd.).

SYSTRA w swojej działalności koncentruje się na Kliencie, co pozwala adaptować się do jego potrzeb i dostarczyć usługi zgodnie z zamówieniem.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470